Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos mennesker med demens

Målgruppe:

Medarbejdere i plejeboliger, i hjemmeplejen og på sygehuse

Forslag til undervisningsforløb

Indledning:

 • Hvad er udadreagerende adfærd: verbale- og fysiske aggressioner, råben, motorisk uro, aggression
 • Konsekvenser af udadreagerende adfærd for den demensramte og for omgivelserne

Årsagerne til udadreagerende adfærd

 • Faktorer der ofte ligger bag udadreagerende adfærd: Mentale funktionstab; demens, depression, delir
 • Omgivelsernes indflydelse
 • Når der hverken er demens eller andre sygdomme: Dominansadfærd,- årsager og kendetegn

Forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd hos ældre

 • Relationen til demensramte med udadreagerende adfærd
 • Kommunikationsformer, som ofte begrænser udadreagerende adfærd. Low arousal
 • Den praktiske hjælp
 • De fysiske rammer, herunder forebyggelse af udadreagerende adfærd i fællesrum
 • Etiske udfordringer i hjælpen til demensramte med udadreagerende adfærd
 • Samarbejdet med pårørende

Samarbejdet i medarbejdergruppen om demensramte med udadreagerende adfærd

 • Håndtering af arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med udadreagerende adfærd
 • Arbejdspladsvurderingen, et vigtigt værktøj
 • Handleplanen: sådan skaber man en fælles indsats
 • Håndtering af splittelse blandt medarbejderne
 • Hvem kan hjælpe, når det er rigtig svært

Læs mere i min bog: Forebyggelse af aggressiv adfærd hos ældre i plejeboliger: Gyldendal 2009Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her