Sygeplejersker og demens

Målgruppe:

Sygeplejersker; primært i hjemmepleje og på plejehjem

Forslag til indhold

Indledning

 • Sygeplejerskens placering på demensområdet: udenfor, men med ansvar.
 • Hvad er sygeplejerskens opgaver i forbindelse med mennesker med demens:
 • Hvordan kan sygeplejersken samarbejde med demente, som har svært ved at forstå almindelig information?

Sygeplejerskens opgaver

 • Opsporing, udredning og behandling med antidemensmedicin. Hvad gør sygeplejersken, når hun fornemmer, at borgere har demenslignende symptomer?
 • Kan man tale om sundhedsfremme og forebyggelse i forbindelse med demens?
 • Demensramte der går, råber, slår eller er motorisk urolige. Hvad kan sygeplejersken gøre?

Samarbejdet mellem sektorer

Indlæggelse og udskrivelse af demente fra sygehus. Hvad skal man vægte i samarbejdet med kolleger fra sygehuset?

Kort præsentation af de almindeligste demenssygdomme:

 • Hvilke demenssymptomer ser man ofte i hverdagen og hvilke behandlingsmuligheder er der?
 • Hvordan forløber de almindeligste demenssygdomme og hvornår er der brug for sygeplejerskens indsats?

Sygeplejerskens samarbejde med andre grupper

 • SOSU gruppen og demenskoordinatorerne
 • Hvem hjælper sygeplejersken, når det bliver rigtig svært
 • Hvordan kan man sikre, at demensramte får sygepleje af høj kvalitet
 • Etiske udfordringer i hjælpen til demensramte


Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her