Ledelse og udadreagerende adfærd hos mennesker med demens

Målgruppe:

Ledere af plejeboliger og hjemmepleje

Forslag til indhold:

Indledning

Mennesker med demens og udadreagerende adfærd; hvilke konsekvenser har det for borgeren, pårørende og ansatte i ældreplejen

Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos mennesker med demens på plejehjem og i hjemmeplejen

  • Hvordan kan man ledelsesmæssigt fremme medarbejdernes udvikling af gode strategier til at forebygge udadreagerende adfærd hos mennesker med demens: relationer, kommunikation, planlægning og materialer
  • Hvordan kan man sikre kontinuitet i hjælpen, både i løbet af døgnet og når der er vikarer og afløsere
  • Hvordan kan man ledelsesmæssigt understøtte de nødvendige kulturforandringer i forbindelse med udadreagerende adfærd.
  • Samarbejdet med pårørende til demensramte med udadreagerende adfærd
  • Etiske udfordringer i hjælpen til mennesker med demens og udadreagerende adfærd
  • Opbakningen fra organisationen
  • Hvem kan hjælpe, når det er rigtig svært

Hvordan kan man ledelsesmæssigt sikre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, når man ikke kan forebygge udadreagerende adfærd

  • Magtanvendelse: indberetninger og handleplaner
  • Hvad med medicinsk behandling
  • Forebyggelse og begrænsning af psykiske og fysiske arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med udadreagerende adfærd hos mennesker med demens.


Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her