Undervisning og kurser om demens og udadreagerende adfærd

Masterclass på Demensområdet laver undervisningsforløb om demens og udadreagerende adfærd. Undervisningsforløb afholdes lokalt på plejehjem, i hjemmeplejen, på sygehuse og i foreninger. Undervisningen kan afholdes over hele landet.

 

Undervisningens indhold tilpasses jeres behov

Undervisningen skræddersys efter de lokale behov. Derfor drøfter virksomheden altid ønsker og erfaringer med institutionen inden der laves en endelig aftale.

Hvis man er i tvivl om, hvordan et undervisningsforløb kan sammensættes så det passer til de aktuelle udfordringer, er man velkommen til at ringe og få en uforpligtigende samtale om de forskellige muligheder.

 

Forslag til indhold af undervisningsforløb

I bjælken til venstre er der en række overskrifter på forskellige emner, som ofte er efterspurgt af plejehjem, hjemmeplejen og sygehuse. Ved at klikke på overskrifterne kan man se konkrete forslag til indholdet af et undervisningsforløb om emnet. Men forslagene er kun ment som inspiration, der kan være udgangspunkt for hvordan et konkret undervisningsforløb kan laves.

 

Undervisningsform

Undervisning og kurser bliver altid gennemført med mange praktiske eksempler og med god plads til diskussioner og spørgsmål.

 

Varighed af kurser og temadage

Kursernes varighed bestemmes af jer og indholdet tilpasses efter den tid der er til rådighed. Mange vælger en 6 timers temadag eller et formiddags- eller eftermiddagsforløb på omkring 3 timer. Men en del vælger et to dages forløb, hvor der er god tid til at komme i dybden med emnet.

 

Gennemførelse af kurser og temadage

  • Mange af virksomhedens undervisningsforløb er traditionelle temadage.
  • Men mange har også valgt mere utraditionelle tilgange som eksempelvis to dages forløb med mellemliggende praktik periode. Så bliver forløbet tilrettelagt så deltagerne først har en temadag, hvor de centrale temaer for emnet præsenteres. Herefter arbejder deltagerne med selvvalgte temaer i en mellemperiode. På den sidste temadag præsenterer deltagernes deres erfaringer og deres observationer, tilgange mm sammenlignes for at sammenfatte det i ny fælles viden.
  • Endelig har en række institutioner valgt et overordnet tema til en temadag og så har det været deltagernes erfaringer fra praksis som har været udgangspunkt for undervisningen.


Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her