Demens og mennesker med demenssygdomme

Målgruppe for undervisning i demens:

Medarbejdere på plejehjem, i hjemmeplejen og på hospitaler.

Forslag til indhold af undervisning om demens

Indledning

 • Hvad er demens
 • Symptomer på demens og funktionstab ved demens

De mest almindelige demenssygdomme:

 • Demens af Alzheimers type
 • Vaskulær demens
 • Blandingsdemens
 • Frontotemporal demens
 • Lewy Body demens

Sygdomme, der minder om demens

Medicinsk behandling af demenssygdomme

Hvordan kan man hjælpe mennesker med demens i hverdagen:

 • Hvordan kan man skabe relationer til mennesker med demens
 • Kommunikation med mennesker med demens
 • Hjælpen til mennesker med demens med praktiske ting som personlig hygiejne og måltider
 • Aktiviteter for og med mennesker med demens

Samarbejdet med pårørende til mennesker med demens

Etik i arbejdet med mennesker med demens

Læs mere i kapitlet: Plejepersonalets hjælp til mennesker der lever med demens. Kapitel i bogen: Forstå demens 2. udgave. Hans Reitzels Forlag og Alzheimerforeningen 2011Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her