Aktiviteter for mennesker med svær demens

Målgruppe:

Medarbejdere på plejehjem

Forslag til indhold

Indledning

 • Hvorfor skal mennesker med svær demens have mulighed for at være aktive og få sanseindtryk?
 • Hvad ved vi om aktiviteter og sansestimulering for mennesker med demens:

Det vi godt kan lide

 • Den gode stund
 • Samvær og relation

Vigtig baggrundsviden

Borgerens livshistorie og den nuværende funktionsevne: to vigtige faktorer

Faktorer, som gør det nemmere for mennesker med svær demens at få glæde af aktiviteter eller sansestimulering:

 • Varighed og tidspunkter
 • Gruppestørrelse og sammensætninger
 • Forenklinger
 • Tidspunkter
 • Personstøtte
 • Kontraster

Sansestimulering eller aktiviteter, som svært demente ofte har glæde af

 • Hvordan kan man udvikle nye aktiviteter
 • Hvordan kan man bruge lokalområdet

Sådan kan man vurdere, om demente har glæde af den aktivitet man har sat i gang

 • Den umiddelbare effekt
 • Reaktioner efter nogle timer
 • Reaktioner på længere sigt

Etiske spørgsmål i forbindelse med sansestimulation og aktiviteter for svært demente

Læs evt. mere i min artikel: Aktivitetsniveauet blandt beboere på plejehjemsafdelinger for demente. Gerontologi 2005 nr. 3 s 8-11

Læs måske også min artikel: Dementes deltagelse i aktiviteter afhænger af funktionsevnen (Sammen med seniorforsker Lene Juul Pedersen, Afdeling for husdyrbrug og Velfærd, Foulum.) Klinisk Sygepleje 2005 Vol.19 nr 4 s 4-16Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her