Rådgivning om udadreagerende adfærd hos mennesker med demens

Udadreagerende adfærd som råben, aggression, uro og vandren er ofte en stor udfordring for plejecentre og hjemmeplejeordninger.

Masterclass på Demensområdet rådgiver kommuner og regioner om hvordan de kan forebygge eller begrænse udadreagerende adfærd hos borgere med demens.

Rådgivningen er altid løsningsorienteret og orienteret mod at give konkrete og realistiske forslag til ændringer.

Enkelte personer eller grupper

Rådgivningen kan fokusere på indsatsen til enkelte borger. Men rådgivningen kan også fokusere mere bredt på grupper af borgere. Det kan eksempelvis være på plejehjem, hvor relationerne mellem beboerne er præget af negative samspil.

Klik på boksene øverst til venstre for at læse mere om de områder hvor virksomheden kan hjælpe.
Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her