Rådgivning i gruppesager

Plejehjem kan få rådgivning og vejledning om grupper af borgere, hvor samspillet mellem flere borgere er uhensigtsmæssigt. Det drejer sig ofte om samspillet i fællesrum som daglig- eller spisestue.

Rådgivningen tager typisk udgangspunkt i en eller flere observationer i fællesrummene som eksempelvis i forbindelse med måltider eller aktiviteter.

På baggrund af observationerne undersøges, hvilke muligheder der er for at etablere mere hensigtsmæssige grupperinger og hvordan indretningen kan tilpasses så den er i overensstemmelse med de forskellige beboeres mentale funktionsevne.Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her