Rådgivning i enkeltsager

Masterclass på Demensområdet kan rådgive plejehjem og hjemmeplejen om, hvordan man kan forebygge eller begrænse udadreagerende adfærd hos en ældre borger.

Rådgivningen vil som hovedregel være baseret på observationer af borgeren i forskellige situationer, samtale med personalet og måske gennemgang af skriftligt materiale.

Rådgivningen fokuserer typisk på:

  • muligheden for at skabe en god relation til borgeren
  • kommunikationsstrategier baseret på low arousal tilgangen
  • planlægning og struktur
  • tilpasning af de fysiske omgivelser
  • samarbejdet med pårørende
  • arbejdsmiljømæssige spørgsmål
  • værdier og værdighed

Hvis der er behov for det, kan jeg hjælpe med at lave en egentlig handleplan, der detaljeret beskriver hjælpen til den pågældende borger.Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her