Rådgivning om arbejdsmiljøet i forbindelse med udadreagerende adfærd

Det kan være meget udfordrende at hjælpe ældre med udadreagerende adfærd. Medarbejderne kan opleve, at de i forskellige situationer bliver udsat for fysiske og verbale aggressioner samt trusler.

Derfor er det vigtigt at arbejdspladsen er opmærksom på, at medarbejderne har et trygt og ordentligt arbejdsmiljø, samtidig med at man tilgodeser enkelte borgers behov.

Masterclass på Demensområdet kan hjælpe plejehjem, hjemmeplejeordninger og sygehuse med tiltag, som sikrer medarbejdernes arbejdsmiljø samtidig med at borgernes behov for hjælp tilgodeses.Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her