Rapporter om demens og udadreagerende adfærd

Her kan man downloade rapporter om forskellige aspekter af hjælpen til demensramte med udadreagerende adfærd.

Se i venstre kolonne, hvilke emner der er beskrevet og vælg den rapport som passer bedst.

 

Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her