Artikler af Kirsten Gotfredsen om demens, delir og aktiviteter

Plejehjemsbeboere med svækkede frontale funktioner kan opnå bedre livskvalitet Sygeplejersken 2017 Fag & Forskning (1): side 70-74

Primærsygeplejerskens opgaver når patienten har delir. (sammen med Jørgen Peter Ærthøj og Jens Djernes)  Sygeplejersken nr 15 2008. side 44-51

Dementes deltagelse i aktiviteter afhænger af funktionsevnen (Sammen med seniorforsker Lene Juul Pedersen, Afdeling for husdyrbrug og Velfærd, Foulum.) Klinisk Sygepleje 2005 Vol.19 nr 4 s 4-16

Aktivitetsniveauet blandt beboere på plejehjemsafdelinger for demente. Gerontologi 2005 nr. 3 s 8-11

Scram, or I´ll scratch you. How can care staff work systematically to prevent and limit physical aggression in a elderly person? The Nurse ICN June 2001 Special edition June s 36-39

Skrid eller jeg kradser dig - Om aggressive beboere på plejehjem. Sygeplejersken Vol. 19 2000 s 34-37Undervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her